Toimintaa sinulle

Satakunnan sydänpiirin toiminnan painopistealueita ovat sydänterveyttä edistävä toiminta, sydänsairastuneen ja läheisten tuki sekä kuntoutus. Toimintaa suunnataan eri kohderyhmille aina vauvasta vaariin.

Yhteistyötä tehdään laajalla rintamalla esimerkiksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Tärkeää on myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Haluamme olla mukana kehittämässä palveluita, jotka entistä paremmin vastaavat nykypäivän haasteisiin ja kuluttajan tarpeisiin. 

Tervetuloa mukaan sydänjärjestön toimintaan!