Kiertävä Sydänneuvola 2021-2022

Vuoden 2021 alussa käynnistyneessä Kiertävä Sydänneuvola-hankkeessa tarjotaan alueen kylien väestölle ja sydänsairastuneille sekä heidän läheisilleen ennaltaehkäisevää neuvontaa ja omahoidon tukea sydänsairauden mukanaan tuomiin arkielämän kysymyksiin ja haasteisiin liittyen. Hankkeessa vahvistetaan sairastuneiden tietoutta vertaistuesta ja sen merkityksestä pelkojen ja epävarmuuden vähentäjänä. Lisäksi toiminnalla pyritään kylien eri yhdistysten ja yhteisöjen välisen yhteistyön lisääntymiseen, esimerkiksi yhdessä järjestettävien tapahtumien ja teemailtojen kautta. Sairastuneen lääketieteelliseen hoitoon neuvonnassa ei oteta kantaa, eikä toiminnalla pyritä korvaamaan terveydenhuollon tehtäviä.   
 
Tukea tarjotaan alueen kunnissa toteutettavissa sydänneuvontapisteissä, puhelinneuvontana, verkon välityksellä sekä erilaisten luentojen ja tilaisuuksien kautta. Ohjauksen tarjoaminen verkon välityksellä helpottaa erityisesti työikäisten mahdollisuuksia osallistua ohjaukseen ja mahdollistaa osallistumisen pitkienkin välimatkojen takaa. Samoin verkko-ohjaus mahdollistaa toiminnan, jos kasvokkain tapaamisia joudutaan rajoittamaan esimerkiksi koronapandemian vuoksi. Erityisesti nuorten ja työikäisten ohjauksessa tullaan hyödyntämään Satakunnan sydänpiirin Verkkopuntariohjelmaa.  
 
Sydänneuvola tekee yhteistyötä Satasairaalan sydänyksikön ja alueen sydänhoitajien kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat alueen sydän- ja muut yhdistykset. Yhdistysten vapaaehtoiset osallistuvat tapahtumien järjestelyihin, esittelevät toimintaansa ja tarjoavat vertaistukea. 
 
Kiertävä Sydänneuvola-hanketta toteutetaan Satakunnassa EU:n maaseuturahaston sekä Leader Karhuseudun tuella. Toimintaa järjestetään Porin maaseutualueilla, Ulvilassa, Nakkilassa, Harjavallassa, Kokemäellä ja Luvialla.  

Lisätietoa:

p. 044 243 0779